Biķernieku iela 5, Rīga, Latvija
smilsuspelegimene@gmail.com

Sistēmiskā ģimenes psihoterapija

Ģimene ir vide, caur kuru katrs no mums ienāk pasaulē, kurā veidojas katra personība, Es identitāte, kurā tiek apgūti dažādi uzvedības veidi, vērtības, tradīcijas un katram ir sava unikāla pieredze.Ģimenes locekļi ir savstarpēji saistīti dažādos attiecību veidos un kopā rada savu ģimenes sistēmu ar savu vēsturi,robežām, mītiem, noslēpumiem, likumiem un rituāliem utt..Ja šai dinamiskajai sistēmai izdodas labi pašregulēties, katrs ģimenes loceklis un tā kopumā attīstās.

"No kā gan cita pasaule lai ēd? - No ģimenes. Tā vienīgā, kas ražo, kad izput fabrikas un valdības, un valstis. Tā vienīgā, kas atdzimšanā dzīvo."

I. Ziedonis

Laika gaitā ģimenes sistēmā notiek izmaiņas

Nāk klāt jauni ģimenes locekļi – piedzimst pirmais bērns, mainās attiecības pārī, jāapgūst vecāku loma, mainās kopējā darbība un pienākumu sadale, ienākot vēl kādam ģimenes locekļim,pārmaiņas turpinās un attiecības sarežģās…

Rodas neparedzemas situācijas – kāda ģimenes locekļa darba zaudēšana, negaidīta saslimšana, nelaimes gadījums, kāda ģimenes locekļa zaudējums, šķiršanās.

 

Ja šīs izmaiņas notiek ar grūtībām, savstarpējās attiecības kļūst problemātiskas.Ģimenes locekļi piedzīvo šīs pārmaiņas katrs savādāk,katrs savā veidā reaģē uz stresu, tāpēc šādos brīžos ģimene ir īpaši ievainojama un bieži vien parādās problēmas.

Kad nepieciešams atrisināt ģimenes problēmas ir iespējams griezties pie sistēmiskā ģimenes psihoterapeita, kurš veicina ģimenes locekļiem iegūt jaunu pieredzi, jaunas atziņas un atrast efektīvākus savstarpējās komunikācijas veidus.

“Ģimene – tas ir organisms šī vārda visās nozīmēs.”​

Karls Vitakers

Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

Dr. Iveta Pļaviņa

Sertificēta ārste psihoterapeite LĀPB,
Sertificēta, apmācīttiesīga sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, supervizore LPB
Pie manis konsultējas ģimenes ar bērniem, kam ir emocionālas un uzvedības problêmas, neirotiska rakstura traucējumi. Pusaudži ar šī perioda attīstības traucējumiem. Psihoterapiju apmeklē arī pieaugušie,kas risina attiecību problēmas, psihosomātiska rakstura traucējumus u.c.
Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

doc. Maija Biseniece

LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste,
sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, sistēmiskā supervīzore
Strādāju ar dažāda vecuma klientu grūtībām kopš 1997. gada, atbalstot rast risinājumus sarežģītām attiecību grūtībām ģimenē, pārī, kā arī kopā meklējot risinājumu bērnu pārdzīvojumiem un uzvedības grūtībām.