Biķernieku iela 5, Rīga, Latvija
smilsuspelegimene@gmail.com

Pāra psihoterapija

"Ir mīlestība, kura brīvi plūst debesīs. Šī mīlestība sasilda sirdi. Taču ir arī mīlestība, kura izkūst ikdienas darbos. Šī mīlestība dod siltumu ģimenei."

Rabindrants Tagore

Mīlestība, sapratne, uzticamība, intimitāte, erotika, atbalsts, cieņa, kopā padarītais - to dodot un ņemot partneri pārī ir laimīgi. Dzīves steidzīgajā dinamikā pārī rodas konflikti, viedoķļu sadursmes,lomu pārdale, nepadarīti darbi, dusmas un aizvainojums, tiem uzkrājoties, konfliktus vairs neizdodas konstruktīvi risināt, lai augtu.

"Vienmēr katrā mūža posmā ģimene ir tas galvenais balsts, pie kura mēs atgriežamies un kur mēs ceram gūt sapratni, izpratni par to, kas mums sāp un kas dara prieku."

Vaira Vīķe Freiberga

Biežākās problēmsituācijas, kuras divatā vairs neizdodas atrisināt, kad pārim būtu ieteicama pāru terapija:

 • Eskalējošas stresa situācijas un komunikācijas grūtības, un izjūta – mani nesaprot.
 • Aizvainojumi un gaidas, lai otrs mainās.
 • Domas par šķiršanos vai vēlme šķirties.
 • Neuzticība, ārpus pāra attiecības, aizvainojums un nespēja piedot.
 • Darbs – Ģimene – pāra konflikti.
 • Audzināšanas grūtības – pāra konflikti.
 • Varas un konkurences jautājumi.
 • Seksuālās problēmas.
 • Lomu un robežu jautājumi un konflikti.
 • Otrās laulības – saliktās ģimenes – robežas un konflikti.
 • Partnera saslimšana.
 • Meklējumi un konflikti starp tuvību un distanci, starp došanu un ņemšanu.
Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

Dr. Iveta Pļaviņa

Sertificēta ārste psihoterapeite LĀPB,
Sertificēta, apmācīttiesīga sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, supervizore LPB
Pie manis konsultējas ģimenes ar bērniem, kam ir emocionālas un uzvedības problêmas, neirotiska rakstura traucējumi. Pusaudži ar šī perioda attīstības traucējumiem. Psihoterapiju apmeklē arī pieaugušie,kas risina attiecību problēmas, psihosomātiska rakstura traucējumus u.c.
Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

doc. Maija Biseniece

LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste,
sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, sistēmiskā supervīzore
Strādāju ar dažāda vecuma klientu grūtībām kopš 1997. gada, atbalstot rast risinājumus sarežģītām attiecību grūtībām ģimenē, pārī, kā arī kopā meklējot risinājumu bērnu pārdzīvojumiem un uzvedības grūtībām.