Biķernieku iela 5, Rīga, Latvija
smilsuspelegimene@gmail.com

Konsultācijas vecākiem

"Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu."

I. Ziedonis

Katras ģimenes vecāku īstenotais audzināšanas stils, emocionālā atsaucība, rūpes un vajadzību apmierināšana, disciplinēšana, attiecības ar brāļiem, māsām, draugiem – veido uzskatus, attieksmes, vērtības un uzvedības stilu un izvirza attīstības mērķus.

Primārā triāde Tēvs, Māte un Bērns ir sākotnējā ģimenes sistēmas struktūra. Pieredze, ko katrs cilvēks iegūst savās pirmajās triādes attiecībās – Vecāki – Bērns, ir pamatā tālākajai sociālajai uzvedībai un attiecībām, tādēļ sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā šai pieredzei tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Katrs bērna vecumposms rada vecākiem jautājumus, vecāki izjūt atšķirības arī starp vienas ģimenes brāļiem un māsām. Bērnu uzvedība izraisa vecākos spēcīgas emocijas, tādēļ ir labi, ja ar kādu ir iespēja pārrunāt grūtības un iegūt skatījumu no malas un jaunas idejas, kas var palīdzēt:

  • Saprast vai ar bērnu “viss ir kārtībā” un atbilstoši vecumposmam.
  • Izprast bērna uzvedības mērķus un emocijas.
  • Izprast un atrisināt grūtības, kad ir būtiskas dzīves pārmaiņas – bērnudārza vai skolas uzsākšana, pārcelšanās un vietas iegūšana vienaudžu grupā.
  • Nopietnas izmaiņas ģimenes un bērna dzīvē – šķiršanās, jauns partneris, tuvinieka nāve.
  • Labāk justies vecāka lomā.
  • Saprast, vai ir nepieciešama ilgstoša smilšu spēles psihoterapija vai bērna, jaunieša psihoterapija, pāra psihoterapija vai ģimenes sistēmiskā psihoterapija.

Labākais, ko var izdarīt savu bērnu labā, ir izvērtēt pašam savu scenāriju un tad nolemt, vai ir vērts to nodot nākamajai paaudzei.

Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

Dr. Iveta Pļaviņa

Sertificēta ārste psihoterapeite LĀPB,
Sertificēta, apmācīttiesīga sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, supervizore LPB
Pie manis konsultējas ģimenes ar bērniem, kam ir emocionālas un uzvedības problêmas, neirotiska rakstura traucējumi. Pusaudži ar šī perioda attīstības traucējumiem. Psihoterapiju apmeklē arī pieaugušie,kas risina attiecību problēmas, psihosomātiska rakstura traucējumus u.c.
Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

doc. Maija Biseniece

LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste,
sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, sistēmiskā supervīzore
Strādāju ar dažāda vecuma klientu grūtībām kopš 1997. gada, atbalstot rast risinājumus sarežģītām attiecību grūtībām ģimenē, pārī, kā arī kopā meklējot risinājumu bērnu pārdzīvojumiem un uzvedības grūtībām.