Biķernieku iela 5, Rīga, Latvija
smilsuspelegimene@gmail.com

Par institūtu

Lindes forn Keizerlinkas Smilšu Spēles Terapijas institūta dibināšanas vēsture

Linde Keizerlinka ir mūsu pasniedzēja – apmācīttiesīga ģimenes un smilšu spēles terapeite (ECP/ISST), kā arī bijusi Vācijas Smilšu spēles terapijas biedrības ( DGST) priekšsēdētāja un ilgus gadus Smilšu spēles terapijas  žurnāla redaktore.

2007. gadā
2007. gadā

Smilšu spēles terapijas metodes integrācija sistēmiskā ģimenes psihoterapeita darbā

Lindes fon Keizerlinkas izstrādātās programmas, mēs ieguvām sertifikātu smilšu spēles terapijas metodes integrācijai sistēmiskā ģimenes psihoterapeita darbā.

2008. gadā
2008. gadā

Kļūstam par pasniedzējiem

Linde fon Keizerlinka turpināja izglītot smilšu spēles terapijas metodē, veidojot pasniedzēju līmeni 4 kolēģēm: Maijai Biseniecei, Ivetai Pļaviņai, Zintai Biseniecei, Guntai Jakovelai un Verai Ščerbakovai (ex. Batņa). Mācības notika gan Latvijā, gan Vācijā –Štutgartē. Tika veikts padziļināts darbs simbolu izpratnē, pabeigts noslēguma kazuistikas darbs, veiktas supervīzijas.

2009. gadā
2009. gadā

Kļūstam apmācīttiesīgas smilšu spēles terapeites

Kļuvām Vācijas smilšu spēles terapijas biedrībā (DGST) apmācīttiesīgas smilšu spēles terapeites.

2009. gada 8. maijā
2009. gada 8. maijā

Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūta dibināšana

Ar Lindes fon Keizerlinkas svētību 2009.gada 8.maijā tika nodibināts Lindes fon Keizerlinkas vārdā nosauktais Institūts, lai realizētu Smilšu spēles terapijas metodes apmācību Latvijā. Par nodibinātā Institūta valdes priekšsēdētāju kļuva Vera Batņa( tagad Ščerbakova). Valdes locekles Maija Biseniece un Iveta Pļaviņa.

Mācību programmu, kas bija apstiprināta DGST un ISST,  apstiprināja arī LSST biedrībā un tā  tiek realizēta jau 10 gadus ( 2019.gads).

Institūts sadarbojās ar Lindi fon Keizerlinku organizējot seminārus un supervīzijas Latvijā, gan Štutgartes tuvumā praksē - /Münsingen-Apfelstetten/.

Neatsverams ir arī Lindes fon Keizerlinkas kolēģes Monikas Heinzel –Junger ieguldījums mūsu Institūta pasniedzēju tālākā izaugsmē.

Sākot no 2012. gada
Sākot no 2012. gada

Kļuvām Starptautiskās Smilšu Spēles terapijas biedrības individuālie biedri

Pēc ISST prasībām atbilstošu internacionālo darbu aizstāvēšanas, kļuvām Starptautiskās Smilšu Spēles terapijas biedrības individuālie biedri.

Visus šos gadus laba sadarbība  notikusi ar LSST, organizējot seminārus, supervīzijas , apmācību grupas. Nozīmīgu atbalstu un ieguldījumu Institūta pasniedzēju un studentu izaugsmē ir sniegusi Ulrike Hinsch un Ruth Noel – Hermann.

Institūta pasniedzējas Maija Biseniece un Iveta Pļaviņa piedalījās: 

  • Konferencē Berlīnē, kur referēja par Latvijas Viensētu kā simbolu un kultūras fenomenu;
  • 13. starptautiskākajā smilšu spēles terapeitu konferencē - Erfurtē Vācijā,
  • Starptautiskā intensīva treniņa nedēļā ar starptautiski atzītiem pasniedzējiem ISST prezidenta Dr Alexander Esterhuyzen vadībā Latvijā;
  • Starptautiskā smilšu spēles terapijas simpozijā Šveicē –Pura.
2018. gadā
2018. gadā

Kļuvām ISST apmācīttiesīgas smilšu spēles terapeites

Vera Ščerbakova Lindes fon Keizerlinkas Institūtu vadījusi gandrīz 10 gadus un devusi nozīmīgu ieguldījumu Institūta izveidē, mācību programmas veidošanā , pasniedzēju sadarbības organizēšanā, starptautisku kontaktu uzturēšanā.

2018.gadā ir notikusi valdes maiņa un patreiz par valdes priekšsēdētāju ievēlēta Iveta Pļaviņa, valdes locekle Maija Biseniece. Vera Ščerbakova no Institūta izstājusies.

Institūta pasniedzējas ISST apmācīttiesīgas pasniedzējas, supervizore: Maija Biseniece, Iveta Pļaviņa, 2018.gadā pievienojās Līga Rāviņa.