Biķernieku iela 5, Rīga, Latvija
smilsuspelegimene@gmail.com

Institūta desmitgades svinības