Biķernieku iela 5, Rīga, Latvija
smilsuspelegimene@gmail.com

Individuālā sistēmiskā psihoterapija

"Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt, ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan sevi."

I. Ziedonis

Sistēmiskā ģimenes psihoterapija, kas veidojās 20.gs.50.gados, savā attīstības gaitā ar pētījumiem ir uzkrājusi zināšanas un attīstījusi terapijas tehnikas, izmantojot sistēmteorijas, psihoanalīzes un humānistiskās psiholoģijas atziņas.

Pēdējos gados ir vērojama tendence “ģimenes psihoterapijas” nosaukumu aizstāt ar “sistēmiskā terapija”. Sistēmiskās terapijas tehnikas atspoguļo problēmas, kas saistītas ar cilvēka apkārtējās realitātes konstruēšanu – uzskatot, ka uztvere nespēj būt objektīva, tā vienmēr ir cilvēka maņu stimulu un atmiņas darbības konstrukcija.​

  • kādi ir apgūtie komunikācijas musturi,kuri šobrīd traucē attiecībās, tos apzināties un mainīt.
  • ikviens cilvēks risina iekšējos dialogus, meklējot atbildes uz jautājumiem, -ko es domāju par sevi? Ko es domāju par citiem? Ko citi domā par mani? Vai es esmu pietiekami laba mamma, sieva, darbiniece vai tēvs, vīrs, vadītājs? Ko es domāju par citu domām par mani? Iekšējie dialogi atspoguļo iekšējo sistēmu. Sistēmiskā psihoterapija rada iespēju apzināties iekšējos dialogus un sistēmu un tiem kļūt par ārējiem, tā mazinot trauksmi un konfliktus.
  • Personības attīstībā svarīgs ir individuācijas process-personības īpašību un psiholoģisko robežu izveidošanās.Individuācijas procesa grūtības ir visas ģimenes sistēmas problēma. Norobežošanās no citiem vai gluži pretēji tieksme piemēroties, pakļauties citiem rada grūtības. Sistēmiskā psihoterapija var sniegt atbalstu tuvības – distances līdzsvara meklējumos.
  • Kad cilvēks izjūt neredzamās saites ar iepriekšējām paaudzēm un netveramo “spēka spiedienu” ar “novēlējumiem”- “vēstījumiem”,kas ietekmē tagadnes uzvedību, pārdzīvojumus, rada konfliktus, un cilvēkam ir vēlēšanās to analizēt, tad sistēmiskais psihoterapeits var palīdzēt ieraudzīt šos attiecību modeļus – “musturus”, kas atkārtojas no paaudzes paaudzē.

No ierastās uzmanības pievēršanas trūkumiem,problēmām, grūtībām, sistēmiskā pieeja orientē klientus uz resursiem, izņēmumiem un risinājumu, pieņemot un atzīstot, ka klients ir tas,kurš piešķir lietām un notikumiem jēgu un nozīmi.

“Bet katrs ir bijis sevi pazaudējis un sevi atkal meklējis. Atkalmeklēšana laikam ir īstā dzīve, citas īstenības man nav.”​

Imants Ziedonis

Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

Dr. Iveta Pļaviņa

Sertificēta ārste psihoterapeite LĀPB,
Sertificēta, apmācīttiesīga sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, supervizore LPB
Pie manis konsultējas ģimenes ar bērniem, kam ir emocionālas un uzvedības problêmas, neirotiska rakstura traucējumi. Pusaudži ar šī perioda attīstības traucējumiem. Psihoterapiju apmeklē arī pieaugušie,kas risina attiecību problēmas, psihosomātiska rakstura traucējumus u.c.
Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēles terapijas institūts

doc. Maija Biseniece

LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste,
sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, sistēmiskā supervīzore
Strādāju ar dažāda vecuma klientu grūtībām kopš 1997. gada, atbalstot rast risinājumus sarežģītām attiecību grūtībām ģimenē, pārī, kā arī kopā meklējot risinājumu bērnu pārdzīvojumiem un uzvedības grūtībām.